Tag-arkiv: tro

Kristne værdier skal videreføres

PK_IMG_0460På afstand ligner Folkemødet et kræmmermarked. 35.000 mennesker myldrer denne lørdag rundt mellem hvide telte, omkranset af bannere, balloner og borde med bolsjer. Imens forsøger de politiske partier, organisationer og virksomheder at sætte fokus på deres produkter eller holdninger og de dilemmaer, de står overfor i det daglige arbejde.

På standen Folk og Tro, møder vi kredsformand Palle Kure fra Indre Mission på Bornholm. »Der blev afholdt en række gode og velbesøgte debatter på vores stand. Især var flere debatter præget af personlige indlæg, som åbnede op for samtale og eftertanke,« fortæller Palle Kure, der særligt fremhæver en samtale mellem medlemmer af Fangekoret og IM’s generalsekretær, Thomas Bjerg Mikkelsen. Samtalen med fangerne bar præg af nogle meget personlige beretninger om tro, håb og hvordan den kristne menighed bedst kan hjælpe løsladte langtidsfanger. »Samtalen om soning, afsoning og vanskelighederne med at komme tilbage til samfundet efter et langvarigt fængselsophold, var – for mig – det mest tankevækkende.«

Da Kristeligt Dagblad sidste fredag kunne fortælle, at etik og moral har det svært på Folkemødet, bekræftede det Palle Kure i, at det er vigtigt, at det kirkelige arbejde er repræsenteret. »Vi kristne bærer værdier, som er helt grundlæggende for det danske samfund,« mener han. »Det er ikke noget, der fortsætter af sig selv. I disse år viser politikerne og partierne en manglende forankring i grundliggende kristne værdier. Folkemødet er stedet, hvor vi kan mødes med politikere til samtale og debat. Her er en uformel stemning, hvor der er plads til det lille møde eller den lille samtale. Det har jeg selv erfaret igennem de sidste 4 år. Det kirkelige arbejde har behov for det. Derfor skal vi være til stede på Folkemødet,« slutter Palle Kure.

Fromhed Styrker Rigerne

Reportage fra Folkemøde 2014

»Da jeg blev biskop fik jeg en smuk andagtsbog, som jeg lagde på mit skrivebord. Jeg tænkte: Fire minutter hver morgen må jeg da kunne afsætte tid til at læse et andagtsstykke. Men jeg må se i øjnene, at det ikke rigtig lykkes. Der kan gå uger, hvor jeg ikke får læst.«

Biskop Peter Fisher-Møller ser ud på deltagerne i teltet og fortæller, at han er vokset op i et hjem, hvor man kun gik i kirke, når man var nødt til det. Han fortsætter: »På samme måde med bordvers. Jeg elsker at komme i familier, hvor man synger bordvers. Og hvis jeg får besøg af fire sheiker fra Mellemøsten synger vi bordvers. Men kan jeg finde ud af det til dagligt? Nej, det er svært, når man har mistet den tradition.«

Snart efter var paneldeltagerne i gang med at diskutere den fromhed, som sætter troen i spil i forhold til vores samfund. En fromhed, der vil udfordre et samfund, som primært tænker i vækst og konkurrenceevne. Med udgangspunkt i Christian d. 4.’s valgsprog, Fromhed Styrker Rigerne diskuterede paneldeltagerne, hvordan vi som kristne igen kan få frimodighed til at udleve fromheden i hverdagen og være med til at præge samfundet. I erkendelse af, at fromheden begynder hos den enkelte, fortalte paneldeltagerne åbenhjertigt om de udfordringer, de selv oplever i en travl dagligdag, mens de diskuterede, hvordan menigheden bedst kan understøtte det fromme liv hos kommende generationer.

Generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen var IM’s repræsentant i panelet, og han konkluderer efterfølgende, at det blev en god og væsentlig debat: »Det er vigtigt, at vi husker, at Gud skjuler sig i hverdagen og det rutineprægede liv. I dag lever vi i en åndelig begivenhedskultur, hvor åndelighed er noget vi gør, frem for noget vi er eller har. Men fromheden findes i det hverdagsliv, der leves mellem de store åndelige begivenheder. Derfor er det vigtigt, at vi sætter fokus på det daglige kristne liv, og hvordan det kan være med til at ændre os selv og det samfund, vi er en del af.«

Glade børn i bibelsk festdans

I weekenden var flere måneders ventetid endelig ovre for 63 forventningsfulde børn, da de endelig kunne mødes til Gospel-kids Festival i Aakirkeby.

Festivalen er arrangeret af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, der i år havde inviteret Gospel-kids konsulent Berit Skødt fra Aarhus med som underviser og dirigent. Hun fortæller, at Gospel-kids er et koncept hvor børn synger, danser eller laver fagter til musik, der er indspillet på CD. Sangteksterne er inspireret af bibelske fortællinger, og spiller en vigtig rolle for den glæde og livskraft, som Gospel-kids formidler, og som gennem de senere år, har vundet mange hjerter.

Og de bornholmske børn imponerede gospel kids konsulenten: »Det var super godt. Det var gode børn, der bare sang rigtig godt, og rigtig rent og var friske hele dagen.«

Blandt deltagerne var Emma Nielsen fra Hasle, der er vild med at synge og danse. »Det var særligt sjovt at synge for publikum her til sidst,« fortæller Emma, med henvisning til den afsluttende koncert for ca. 175 mennesker. Hun havde tyvstartet lidt på festivalen, da hun og klassekammeraten, Ester, på forhånd havde øvet sig på den første dans, så de kunne være med til at vise de andre børn, hvordan den skulle danses.