Tilskud til højskoleophold

Tilskud til højskoleophold på Børkop Højskole, Indre Missions Bibelskole på forårshold eller efterårshold.
Kredsbestyrelsen for Indre Mission på Bornholm har besluttet, at der
kan ydes tilskud til højskoleophold. For at kunne søge tilskud skal ansøger have været fast deltager i IMU eller IM på Bornholm i mindst ét år.

Ansøgningsskema kan hentes nederst på denne side, eller rekvireres hos kredskasserer Ingvar Olsen.  Ansøgning sendes hertil.
Svar på ansøgning kan forventes senest én måned efter, at ansøgninger modtaget.  Tilskuddet kan være op til kr.  7.500,-  heraf udbetales kr. 500 som gavekort til indkøb af bøger hos Forlaget Lohse. Gavekortet er
skattefrit, medens det resterende beløb er skattepligtigt.

Hent ansøgningsskema her