Tilskud til højskoleophold

Retningslinier for tilskud til højskoleophold på Børkop Højskole,
Indre Missions Bibelskole på forårshold eller efterårshold.
Kredsbestyrelsen for Indre Mission på Bornholm har besluttet, at der
kan ydes tilskud til højskoleophold fra og med efterår 2007.11.14

For at kunne søge tilskud skal ansøger have været fast deltager i IMU
eller IM på Bornholm i mindst ét år.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos kredskasserer Ingvar Olsen,
ligesom ansøgning sendes hertil.
Svar på ansøgning kan forventes senest én måned efter, at ansøgning
er modtaget. Ansøgninger behandles af formand og kasserer.

Tilskud kan udgøre op til kr. 6.000, heraf udbetales kr. 500 som
gavekort til indkøb af bøger hos Forlaget Lohse. Gavekortet er
skattefrit, medens det resterende beløb er skattepligtigt.

Tilskuddets størrelse vil bl. a. afhænge af ansøgers økonomi og antallet
af ansøgere.

Hent ansøgningsskema her

Skriv et svar