Kredsbestyrelsen

Efter et velbesøgt årsmøde i Aakirkeby, er der grund til at være taknemmelig. De mange beretninger fra vores arbejdsgrene og fællesskaber, minder os om at mange gør en indsats, for at dele evangeliet med andre.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen for Indre Mission på Bornholm konstitueret sig: 

Formand:
Lasse Munk  lassehmunk@gmail.com
Gl. Postvej 13, 3730 Nexø

Næstformand:
Peter Hauge Madsen  aavej2@mail.tele.dk
Aavej 2, 3700 Rønne

Sekretær:
Vivi Olesen  viviwo@gmail.com
Nygade 7, 3770 Allinge

Medlemmer:
Betina Hjort

Peter West Rønne (bestyrelsens kasserer)

Lisbeth Dejbjerg-Hansen

Lene Andersen  lenepreben@gmail.com
Nybrovej 62, 3751 Østermarie

Missionær:
Palle Kure  palle.kure@indremission.dk

Regnskabsfører: (uden for bestyrelsen)
Ingvar Olsen
klvv@mail.tele.dk
Kapelvej 63, 3700 Rønne