Østermarie IM

Østermarie Indre Mission

Møder og bibelkreds. Fællesskabet samles dels i Sognegården, og dels i private hjem.

Kontaktperson:
Lene Andersen
lenepreben@gmail.com
Nybrovej 62, 3751 Østermarie