Fromhed Styrker Rigerne

Reportage fra Folkemøde 2014

»Da jeg blev biskop fik jeg en smuk andagtsbog, som jeg lagde på mit skrivebord. Jeg tænkte: Fire minutter hver morgen må jeg da kunne afsætte tid til at læse et andagtsstykke. Men jeg må se i øjnene, at det ikke rigtig lykkes. Der kan gå uger, hvor jeg ikke får læst.«

Biskop Peter Fisher-Møller ser ud på deltagerne i teltet og fortæller, at han er vokset op i et hjem, hvor man kun gik i kirke, når man var nødt til det. Han fortsætter: »På samme måde med bordvers. Jeg elsker at komme i familier, hvor man synger bordvers. Og hvis jeg får besøg af fire sheiker fra Mellemøsten synger vi bordvers. Men kan jeg finde ud af det til dagligt? Nej, det er svært, når man har mistet den tradition.«

Snart efter var paneldeltagerne i gang med at diskutere den fromhed, som sætter troen i spil i forhold til vores samfund. En fromhed, der vil udfordre et samfund, som primært tænker i vækst og konkurrenceevne. Med udgangspunkt i Christian d. 4.’s valgsprog, Fromhed Styrker Rigerne diskuterede paneldeltagerne, hvordan vi som kristne igen kan få frimodighed til at udleve fromheden i hverdagen og være med til at præge samfundet. I erkendelse af, at fromheden begynder hos den enkelte, fortalte paneldeltagerne åbenhjertigt om de udfordringer, de selv oplever i en travl dagligdag, mens de diskuterede, hvordan menigheden bedst kan understøtte det fromme liv hos kommende generationer.

Generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen var IM’s repræsentant i panelet, og han konkluderer efterfølgende, at det blev en god og væsentlig debat: »Det er vigtigt, at vi husker, at Gud skjuler sig i hverdagen og det rutineprægede liv. I dag lever vi i en åndelig begivenhedskultur, hvor åndelighed er noget vi gør, frem for noget vi er eller har. Men fromheden findes i det hverdagsliv, der leves mellem de store åndelige begivenheder. Derfor er det vigtigt, at vi sætter fokus på det daglige kristne liv, og hvordan det kan være med til at ændre os selv og det samfund, vi er en del af.«


Udgivet

i

,

af