Alle indlæg af Carsten Mikkelsen

Julefesten kom på museum

Ganske vist har Gudhjem IM holdt julefest hvert år i december så længe nogen kan mindes. Men det var alligevel en overraskelse, da det gik op for de gode missionsfolk i byen, at 2015 blev året, hvor deres julefest kom på museum.

Det skete i forbindelse med Gudhjems byjulekalender. Rundt om i byen er 24 døre og vinduer blændet af og forsynet med et kalendernummer, og hver aften mødes borgerne for at åbne en ny låge. Da Gudhjem Museum åbnede deres låge, blev alle inviteret ind til sanglege og beretningen om  børnejulefesten i missionshuset Sikem i årene omkring 1950.

Det var Marna Tranberg, der stod bag særudstillingen på Gudhjem Museum. I sin barndom var hun en trofast deltager i julefesten. »Det var glæde, og vi havde det så dejligt. Vi glædede os fra år til år, det var noget man så frem til,« fortæller Marna Tranberg, der stadig husker mange detaljer fra julefesten: Den gloende røde ovn,  de små slikkurve, som kvindekredsen havde limet sammen, og ikke mindst rygterne om rotter, der kunne bide en i numsen, når man brugte lokummet.

»Julefesten er noget, der ikke må gå i glemmebogen, fordi det har enorm betydning, at børn er vant til at komme i missionshuset og er vant til at høre Guds ord. Jeg synes, det er vigtigt, at det også er en del af Gudhjems historie. Da jeg så foreslog Arkivrådet at bruge det i julekalenderen, sagde de straks: Ja det gør vi.«

Mellem 80 og 100 borgere mødte op, da Gudhjem Museum afslørede deres bidrag til julekalenderen, og efter Marna Tranbergs fortælling, boltrede de sig omkring juletræet med Per Syvspring  og andre gode gamle klassiske børnelege fra julefesten. Og i Gudhjem IM overvejer man nu selv at deltage aktivt i næste års julekalender, så missionshuset også bliver udstyret med en kalenderlåge, og man på den måde både kan synliggøre arbejdet, og samtidigt tage aktivt del i det liv der foregår i lokalsamfundet.

Herunder kan du se og høre Marna Tranberg fortælle sine erindringer om de julefester i missionshuset,  som kom til at sætte varige spor i en lille pige.

 

Lederkursus var Luther lagkage


En høne, en fattig tiggerpige samt en oprører bevæbnet med en stor hammer var blandt ingredienserne, da op mod 50 ledere fra kristne børne- og juniorklubber lørdag var på lederkursus i Aakirkeby.

Kursusdeltagerne befandt sig nemlig pludseligt som deltagere i et totalteater. Det var inspireret af, at kurset blev holdt på 498 årsdagen for Martin Luthers oprør mod kirkens elite. Dengang holdt kirken befolkningen fast i angst og frygt, ligesom tilgivelse, var noget der kunne købes på markedspladsen.

I protest slog Martin Luther den 31. oktober 1517 sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev startskuddet til den reformation, der væltede ind over Danmark 19 år senere.

Det var sognepræst Per Munch fra Nyker der optrådte som Luther, og han mener, at Luther har lige så meget at sige til børn i 2015, som han havde for 500 år siden »Og det er at mennesket, inklusive børnene, frelses af nåde. Vel at mærke nåde alene« fortæller Per Munch og henviser til at på Luthers tid prædikede kirken, at mennesker skulle præstere en hel del for at blive frelst. Det kunne være at bede fadervor på trappen, besøge Peterskirken eller købe et afladsbrev.»Her var det, at Luther blev ved med at sige “Frygt ikke”, og at det også var et tema, der skal formidles til børnene. De skal ikke gå og være bange. Vi skal frygte og elske Gud, men vi skal ikke være bange for ham«, slår Per Munch fast.

I løbet af dagen kunne lederne vælge sig ind på mange forskellige kurser. Der var mulighed for at lære mere om at være leder for socialt belastede børn, og om 37 forskellige familieformer, som man møder i Danmark i dag.

I det kreative hjørne kunne lederne stifte bekendtskab med nogle nye børnesange, som blev præsenteret af Simon Bartoldy, der er nyansat børnemusikkonsulent i Luthersk Mission. Viola Mellemstrand, fra Den lille Viol i Hasle kiggede også forbi og fremviste en helt serie af forslag til små og store kreative projekter, som på en gang er umådelig flotte, men samtidig så absolut indenfor hvad børn formår at arbejde med. Ja selv lederne burde kunne finde ud af det, som én konstaterede med et smil.

Kurset var arrangeret af børneafdelingerne i de tre missionsforeninger, Indre Mission, Luthersk Mission og Evangelisk Luthersk Mission. Et af de vigtige formål med det tværmissionske lederkursus er at give lederne mulighed for at udveksle erfaringer på tværs af de organisatoriske skel. Derfor var der lagt nogle gode lange pauser ind i programmet, så der var tid til samtale. Mange valgte også at bruge pauserne i ressourcesalen, hvor lokale klubber fremviste nogle af de ideer, de selv har arbejdet med i den senere tid, ligesom man kunne købe bøger og musik.

I dagens anledning var der også kreeret en lagkage med Luther som tema.  Alt var således Luther lagkage, og det er nogle glade – og mætte – ledere, der er klar til at servere nye ideer for deltagerne i de mange børne- og juniorklubber rundt om på Bornholm.

Se også sangen Farao! Farao! på youtube

Ledere vinder drømmerejse


En morgen ringede det på døren hos Tejn Søndagsskoles leder, Alice Due. Udenfor stod Danmarks Folkekirkelige Søndagsskolers konsulent på Bornholm, Karen Markussen. Med sig havde hun en buket blomster og en stor overraskelse.
»Hun bad mig om at sætte mig ned på en stol,« fortæller Alice Due. »Og så fortalte hun, at vi havde vundet en studierejse til Israel. Det er meget uvirkeligt – det kan da ikke være rigtigt! , lyder det fra en tydelig bevæget leder, der sammen med fire medledere nu står til at skulle planlægge en studierejse til Israel.«

Men det er rigtigt nok. De fem ledere Tejn Søndagsskole havde indsendt vedtægter, program, kontingenter, referat af generalforsamling – alt det der skal til for at være en DFS-klub foreningsopbygget under Dansk Ungdoms Fællesråd. Og hvert år laver Søndagsskolerne en lodtrækning blandt sine DUF-klubber for at tilskynde og takke ledere for at lave det foreningsopbyggende arbejde, som årligt giver DFS over 3 mio. i tilskud via tipsmidlerne. DFS har 350 klubber tilsluttet, men blandt de 173, der er registreret via DUF, var det altså Tejn Søndagsskole, der løb med præmien.

For Alice Due og de øvrige ledere, er det en mangeårig drøm, der er gået i opfyldelse. »Så sent som for en uge siden, var der en veninde, der spurgte mig, om jeg ikke havde lyst til at se Israel. Og jo, det er det land, jeg allerhelst vil se, men min mand er syg, så vi kan ikke rejse så langt. Men nu kommer jeg af sted alligevel,« fortæller Alice Due, der glæder sig til at se de steder, de uge efter uge fortæller børnene om. Hun håber at en studietur til det land, hvor langt de fleste af Bibelens historier foregår, vil gøre bibelhistorierne endnu mere levende for børnene i klubben. Lederne kan se frem til at besøge lokalt børnearbejde i Israel, og mange andre spændende oplevelser. Når studierejsen er sat sammen, og lederne har fundet en dato, hvor alle kan, så går turen til Israel.

Jeg glæder mig

Af Carsten Fonsdal Mikkelsen
Indre Missions nye missionær på Bornholm er et kendt ansigt for rigtig mange bornholmere. Efter en årrække som lærer og leder på kommunale skoler, har han senest arbejdet som skoleleder på Davidskolen i Aakirkeby. Samtidigt har han i fritiden haft et stort engagement i det frivillige kirkelige arbejde. I de seneste år har han været kredsformand for Indre Mission på Bornholm og fungeret som bevægelsens talsmand og ansigt ud ad til.

Nu får Palle Kure så mulighed for at arbejde fuld tid med nogle af de ting, som betyder meget for ham. »Jeg glæder mig især til at arbejde med kommunikation af det kristne budskab, og fællesskabet om opgaverne med de mange engagerede frivillige i det kirkelige arbejde på Bornholm,« fortæller Palle Kure, der selv oplever at have fået rigtigt meget positivt gennem det kristne fællesskab: »Da jeg var teenager var der nogen der brugte deres fritid på at skabe godt fællesskab og livsnær forkyndelse for mig, så troen på Guds tilgivelse og Guds nærvær blev levende for mig. Det har haft en afgørende betydning for mig i resten af mit liv.«

Palle Kure mener, at fællesskabet i Indre Mission er særligt kendetegnet ved, at det er en græsrodsbevægelse mere end det er en traditionel forening. »Når jeg har afsluttet opgaverne på Davidskolen med udgangen af juli måned 2015, vil jeg sammen med regionsleder Kurt Kristensen og bestyrelsen for IM-Bornholm arbejde med den jobbeskrivelse, som skal sætte rammerne for mit arbejde i bevægelsen. En del af det arbejde vil også være en kontakt til de fællesskaber og netværk som IM- Bornholm er en del af, hvor jeg vil lytte mig ind til de forskellige behov og muligheder der er,« slutter Palle Kure.

Palle Kure, der bor i Aakirkeby, er gift med Jane. Sammen har de sønnen Mathias, der studerer i Købehavn.

Palle Kure bliver missionær på Bornholm

Af Carsten Fonsdal Mikkelsen

Indre Mission har ansat den 51-årige Palle Kure som ny missionær på Bornholm. Palle Kure kommer fra en stilling som skoleleder på Davidskolen.

Portræt Palle Kure»Der er meget brug for denne ansættelse, idet forskellige funktioner i arbejdet i Indre Mission på Bornholm kræver en egentlig ansættelse,« fortæller Indre Missions regionsleder Kurt Kristensen, der glæder sig meget over, at det lykkedes at ansætte Palle Kure som missionær. »Palle Kure er en dygtig og kreativ forkynder, som er optaget af at målrette budskabet og ledsage det af billeder og fortællinger, for at gøre det nærværende og vedkommende. Og så er han et udadvendt menneske, som er i stand til at kommunikere med alle aldersgrupper. Han er idérig og holder af at finde nye indfaldsvinkler til opgaverne, så de er spændende og relevante for andre at gå ind i.«

Palle Kure har tidligere været ansat i Indre Mission, og siden da har han i en årrække haft en fritidsansættelse som forkynder i bevægelsen, hvor han også har deltaget aktivt på blandt andet Folkemødet og Indre Missions bibelcamping på Bethesda. Og det arbejde vil komme til at fylde mere fremover, hvor han som ny missionær skal være med til at videreudvikle bibelcampingen.

Den nye missionær er født og opvokset på Bornholm, hvor han også har boet det meste af sit liv. Det er håbet at hans store lokale netværk, kan være med til at styrke missionsarbejdet i fællesskab med præster, menigheder og andre medspillere i det folkekirkelige arbejde.

Også Ingvar Olsen, der er talsmand for Indre Mission på Bornholm glæder sig meget over at Palle Kure har sagt ja til jobbet som missionær. »Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi fra kredsbestyrelsens side har opfordret Palle til at søge jobbet, efter at vi blev bekendt med, at han ville stoppe som skoleleder,« oplyser Ingvar Olsen.
»Vi finder, at Palle Kure vil være yderst kompetent til det nye job. Han har tidligere været ansat i Indre Mission, ligesom han fra sine lærer – og lederjobs har vist hvilke kvaliteter han besidder i forhold til kommunikation, inspiration og undervisning blandt både børn, unge og voksne. Samtidig har han et indgående kendskab til de muligheder og udfordringer, der netop nu er på Bornholm,« siger Ingvar Olsen der også kan fortælle, at der endnu ikke er udarbejdet en præcis stillingsbeskrivelse for den nye missionær: »Men jeg tror, en af de ting Palle Kure vil tage fat på med stort engagement og ildhu er familiearbejdet med vore unge familier rundt om på øen. Allervigtigst er det, at vi ved, at Palle brænder for at endnu flere skal møde evangeliet og få del i det kristne fællesskab.«

Det bliver en væsentlig opgave for den nye missionær at inspirere lokale folk i Indre Mission til den åbne dialog med andre om livets store spørgsmål. »I Indre Mission vil vi ikke lukke os om os selv. Men døren skal stå åben ind i et fællesskab, hvor der er god plads til mennesker af enhver slags,« fortæller Kurt Kristensen.