Jeg glæder mig

Af Carsten Fonsdal Mikkelsen
Indre Missions nye missionær på Bornholm er et kendt ansigt for rigtig mange bornholmere. Efter en årrække som lærer og leder på kommunale skoler, har han senest arbejdet som skoleleder på Davidskolen i Aakirkeby. Samtidigt har han i fritiden haft et stort engagement i det frivillige kirkelige arbejde. I de seneste år har han været kredsformand for Indre Mission på Bornholm og fungeret som bevægelsens talsmand og ansigt ud ad til.

Nu får Palle Kure så mulighed for at arbejde fuld tid med nogle af de ting, som betyder meget for ham. »Jeg glæder mig især til at arbejde med kommunikation af det kristne budskab, og fællesskabet om opgaverne med de mange engagerede frivillige i det kirkelige arbejde på Bornholm,« fortæller Palle Kure, der selv oplever at have fået rigtigt meget positivt gennem det kristne fællesskab: »Da jeg var teenager var der nogen der brugte deres fritid på at skabe godt fællesskab og livsnær forkyndelse for mig, så troen på Guds tilgivelse og Guds nærvær blev levende for mig. Det har haft en afgørende betydning for mig i resten af mit liv.«

Palle Kure mener, at fællesskabet i Indre Mission er særligt kendetegnet ved, at det er en græsrodsbevægelse mere end det er en traditionel forening. »Når jeg har afsluttet opgaverne på Davidskolen med udgangen af juli måned 2015, vil jeg sammen med regionsleder Kurt Kristensen og bestyrelsen for IM-Bornholm arbejde med den jobbeskrivelse, som skal sætte rammerne for mit arbejde i bevægelsen. En del af det arbejde vil også være en kontakt til de fællesskaber og netværk som IM- Bornholm er en del af, hvor jeg vil lytte mig ind til de forskellige behov og muligheder der er,« slutter Palle Kure.

Palle Kure, der bor i Aakirkeby, er gift med Jane. Sammen har de sønnen Mathias, der studerer i Købehavn.


Udgivet

i

af

Tags: