Missionær til Region øst med bopæl på Bornholm

Er det dig der skal inspirere os til mission? Størstedelen af din arbejdskraft kommer du til at lægge på den fantastiske ø i Østersøen, og desuden er der opgaver i Region Øst som sådan.

På Bornholm vil du møde engagerede, frivillige ildsjæle, som klarer mange opgaver selv, men har brug for et ekstra løft fra en fuldtidsansat medarbejder. Foruden de 8 IM-samfund er der IMU, teenklubber og børneklubber på øen. På tværs af aldersgrænser mødes vi til bibelcamping, bibelundervisning og mange andre aktiviteter. Mest er det dog i de små fællesskaber og i dagligdagen, at livet leves. Her har vi brug for undervisning i Guds ord og hjælp til at dele budskabet med andre.

Vi vil gerne hjælpe med at finde en bolig.

Dit kald:

At inspirere og udruste til mission, gennem ansvar for bl.a.:

  • Undervisning og forkyndelse
  • Ledelse og udvikling af bibelcamping
  • Udvikling af netværk for unge familier
  • Kontakt til lokale fællesskaber og sogne.

Opgaverne løses i samarbejde med frivillige og med tanke på oplæring af andre

Du har:

  • Udrustning til mundtlig formidling af det kristne budskab
  • Lyst til relationer og samarbejde.
  • Tyngde til fastlæggelse af linjen i arbejdet.
  • Evne til at gå foran og få andre med dig.

Stillingen er med fast ansættelse på fuld tid. Se hele stillingsbeskrivelsen på indremission.dk/ost
– eller få den hos regionsleder Kurt Kristensen på kurt.kristensen@indremission.dk, tlf. 30 49 24 10.

Du er velkommen til at kontakte regionslederen eller formand for IM på Bornholm, Palle Kure, tlf. 23 44 13 73, mail: palle.kure@indremission.dk  for yderligere oplysninger.

Ansøgningen sendes til: kurt.kristensen@indremission.dk

Ansøgningsfrist: Stillingen er opslået indtil den er besat.

Tiltrædelse 1. maj eller snarest muligt.