Årsmødet blev afholdt i Aakirkeby

Torsdag d. 4. november var der det traditionsrige årsmøde for Indre Mission på Bornholm. Det blev afholdt i Smedegade 333, Aakirkeby.

Formand Lasse Heino Munk aflagde beretning. Desuden hørte vi nyt fra de mange forskellige arbejdsgrene og projekter, som vi er engageret i.

Det er altid dejligt med fokus på de mange forskellige sider af opgaverne som vores fællesskab er med til at løfte i det bornholmske kirkeliv.

Kredsbestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:
Lasse H, Munk, Nexø. (formand)
Peter H, Madsen, Rønne. (næstformand)
Vivi W. Olesen, Sandvig. (sekretær)
Peter W. Rønne, Hasle. (bestyrelsens kasserer)
Lene Andersen, Østermarie.
Betina D. Larsen, Rø.
Lisbeth Dejberg-Hansen, Rønne.

Bestyrelsen udpegede Ingvar Olsen, Rønne, til fortsat at fungere som regnskabsfører.

Kredsbestyrelsen for IM på Bornholm.


Udgivet

i

af

Tags: