Fanatisme og religiøs fanatisme i særdeleshed diskuteres ofte i medierne. Men hvad er fanatisme, og er det egentlig en entydig størrelse? Generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) Robert Bladt…
Resume: Hvordan afgør man ægtheden af en konversion? Paneldeltagere: Medlem af Flygtningenævnet /Forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder Thomas Gammeltoft-Hansen. Biskop Peter Fischer-Møller. Medarbejder ved IKC, Thomas Høyer. Ordstyrer: Sogne- og…
Folk og Tro på Folkemødet 2015 Det kirkelige landskab var i slutning af 1800 tallet præget af vækkelse. Man var optaget af temaer som omvendelse, det personlige gudsforhold, himmel og…