Kristen mission – hvad skal det til for?
16. juni 2018

Kristen mission – hvad skal det til for?

Hvad er kristent missionsarbejde i 2018? Globalt sender mange organisationer, tusindvis af mennesker ud i verden - med evangeliet og med hjælp til mennes-ker. Hvorfor? Er tiden ikke løbet fra den slags? Hvorfor skal vi blande os i, hvad folk tror på, og hvordan de lever et fjernt sted på jordkloden? Er det ikke bare eksport af vores egne forestillinger? Er udviklingsarbejde mest for vores egen dårlige samvittigheds skyld eller for modtagernes skyld?
Deltagere: Generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen, Dansk Missionsråd; generalsekretær Jørgen Skov Sørensen, Danmission; vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard-Holm, Luthersk Mission. Ordstyrer: Niels Chresten Andersen, Luthersk Mission.