De grundtvigske og de missionske har præget Danmarks kirke-, folke- og sam-fundsliv. Er de to bevægelser bare historie, eller har de også et bud på nutid og fremtid? Oplæg til…
Historisk set har der været stærke bånd mellem kirke og skole. Disse bånd er nu næsten skåret over i folkeskolen og der er kræfter, der ønsker statstilskuddet til alle de…