Fanatisme og religiøs fanatisme i særdeleshed diskuteres ofte i medierne. Men hvad er fanatisme, og er det egentlig en entydig størrelse? Generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) Robert Bladt…
Resume: Hvordan afgør man ægtheden af en konversion? Paneldeltagere: Medlem af Flygtningenævnet /Forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder Thomas Gammeltoft-Hansen. Biskop Peter Fischer-Møller. Medarbejder ved IKC, Thomas Høyer. Ordstyrer: Sogne- og…
Folk og Tros stand på Folkemødet 2015 Folkekirken blev udfordret på sit trosgrundlag, da sognepræst Per Ramsdal i JyllandsPosten juledag sidste år benægtede troen på Jesu fysiske opstandelse og indrømmede,…