Bodil Skjøtt bibelunderviser…

Tirsdag d. 7. september 2021 kl. 19:00.  Bibelundervisning med Cand. teol. Bodil Skjøtt, Israelsmissionen.

“Da kristendommen kom til Europa”. Apostlenes Gerninger 16. Vi mødes i Indre Missions Hus i Rønne, Zahrtmannsvej 42, 3700 Rønne.