Alle indlæg af Carsten Mikkelsen

Indre Mission set indefra

I år fylder Indre Mission 150 år. Det fejres lørdag den 10. september med åbent hus i alle Indre Missions huse på Bornholm. Men hvad er Indre Mission? Det spørgsmål tager Carsten Fonsdal Mikkelsen op til overvejelse, når han her fortæller, hvordan han ser foreningen indefra.

Først og fremmest ser jeg Indre Mission som en frihedsbevægelse. På to måder. Rent historisk er Indre Mission en naturlig fortsættelse af den frihedsbevægelse, der i 1849 førte til grundlovens indførsel. I den første del af 1800-tallet, var flere blevet fængslet for at  arrangere åndelige møder uden præsten havde givet lov. Men med grundloven fik danskerne religionsfrihed samt ret til frit at samles, og de rettigheder tog man til sig. Også på Bornholm, hvor man ad 3 omgange i 1850’erne havde besøg af missionær Jens Larsen. Han var udsendt af en forening, der blev den direkte forløber for Indre Mission. Af historiebøgerne fremgår det, at Jens Larsen ved nogle af de i alt 64 møder han holdte på øen, samlede op mod 1.000 bornholmske deltagere.

Men det er ikke kun i et historisk perspektiv, jeg ser Indre Mission som en frihedsbevægelse. Det gælder i endnu højere grad på det åndelige område. Når krisen rammer, bliver mange pludseligt religiøse. Vi så det sidst efter den ufattelige tragedie i Norge, hvor mange i nødens stund søgte fred og frihed i kirken. Efter terrorangrebene den 11/9 2001 sås det endnu tydeligere. Indre Mission har i generationer fået lov at være et naturligt samlingssted for mennesker, som ønsker at få del i den fred og frihed hele året rundt. Det er vores påstand, at kun Jesus Kristus kan sætte et menneske virkelig fri til at leve! Og når det sker, at vi står overfor den mest sikre kendsgerning her i livet, nemlig dødens vished, er det ligeledes vores påstand, at kun Jesus Kristus kan sætte et menneske virkelig fri til at gå trygt ind i døden. At nogle vælger kun at søge friheden, i nogle få og særlige situationer i livet, kan set indefra virke som noget af en gåde.

Egentligt hedder vi “Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark”, men det er jo lidt langt at bruge i daglig tale. Så går det nemmere med “Indre Mission” eller bare IM. Faktisk er det også lidt misvisende at kalde os for en forening. Indre Mission har nemlig ikke ét eneste medlem. Derfor er der heller ingen der ved, hvor mange der er tilknyttet Indre Mission. Det vil også være svært at lave en sådan opgørelse, for hvordan skal man dog afgøre, hvem der er “ægte” indremissionsk, og hvem der er en del af en enorm kontaktflade?

Således også på Bornholm, hvor vi oplever en stor interesse for mange af vore tilbud til bornholmerne. Særligt børne-, junior- og teenarbejdet har en stor kontaktflade til mange bornholmske hjem, som sætter pris på den ånd og atmosfære, der følger af, at vi ser hver enkelt menneske, som uendelig værdifuld og skabt i Guds billede. Under overskriften: “Det største til de mindste” vil vi også i årene fremover kæmpe for, at opvoksende generationer får lov til opleve den ægte Gudgivne frihed til at leve. 

Historien – Kort fortalt
Allerede i 1853 så den første forening med navnet Indre Mission, dagens lys. Men der var ikke intern enighed om kursen, og det førte til, at foreningen blev nedlagt på et møde i Stenlille i 1861. På samme møde stiftede man så den nuværende “Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark”. Med det nye navn markerede man et ønske om, at Indre Mission skulle være en forening, der arbejdede indenfor rammerne af folkekirken. En af de, der ved den lejlighed forlod missionsbevægelsen, var den tidligere omtalte missionær, Jens Larsen. Han havde søgt om ret til at blive ordineret som præst – uden at have nogen teologisk uddannelse, og lavede en underskriftsindsamling blandt sine støtter. Men selv om han havde været en populær taler på Bornholm, fik han kun 34 underskrifter som støtte til sin ansøgning her på øen. De 19 var fra Rønne-boere. Jens Larsen var på vej til at bryde med Folkekirken, men han havde ikke sine trofaste bornholmske støtter med sig i den sag. Missionsfolkene på Bornholm ville blive og kæmpe for den kirke, de var en del af. Den kamp foregik dengang, som nu, i tæt samarbejde med en række af øens præster.

I 1897 stiftede Rønne-præsten N.C. Hansen foreningen “Bornholms Missionsforening”. Denne forening var helt og fuldt på linje med Indre Mission, og virkede indirekte som Indre Missions forlængede arm på Bornholm, men i erkendelse af, at Bornholm havde sit eget til tider brogede og særprægede åndelige liv, skønnede N.C. Hansen, at det var nødvendigt med en selvstændig bornholmsk forening.

En anden af de præster, der har haft stor betydning for Indre Mission  på Bornholm, var Julius Friis Hansen, der var præst i Olsker-Allinge fra 1889-1896. Han så hurtigt de positive muligheder i et nært samarbejde mellem Folkekirken og Indre Mission og med hensyn til søndagsskoler, bibellæsninger, missionshusbyggeri og sjælesorg arbejdede han på Indre Missions linje. I hans tid som præst gik Allinge kirke fra at være et kapel til Ols Kirke til en udbygning, som vi kender kirken i dag. Kirken blev udvidet til at have 600 siddepladser – og der var brug for dem alle. Måske var der flere, der satte pris på friheden dengang?

Frihedskampen er efter 150 år stadig kun lige begyndt. Der skal fortsat kæmpes for, at mange flere får lov til at opleve personlig fred og frihed året rundt. I de senere år har vi også oplevet, at religionsfriheden igen er kommet under pres i Danmark, så dér venter der også en stor og vigtig kamp i de kommende år.

I 2011 består Indre Mission på Bornholm af 8 lokalafdelinger i hhv. Tejn, Gudhjem, Nyker, Snogebæk, Østermarie, Klemensker, Aakirkeby og Rønne. Der er 3 ungdomsafdelinger, mens der via Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler er tilknyttet 10 børne- og juniorklubber. Indre Mission er desuden i samarbejde med de øvrige missionsforeninger på øen med i baglandet bag øens to kristne friskoler, ligesom man driver lejrcentret Bethesda på Dueodde.

 

 

Når livet slår en kolbøtte

VDSC03591i sidder i en dejlig have lidt udenfor Klemensker. I dag er græsset grønt og fuglene synger, men for Else Rønne har de sidste ni år ikke været lutter idyl. En lille skovflåt bed sig godt fast i hende, og det bid er den indirekte årsag til, at Else og en veninde på søndag holder fernisering på en kunstudstilling i Vang.

“Altså, livet har slået en kolbøtte for mig. Jeg arbejdede som dagplejer, og har arbejdet som støttepædagog, men måtte opgive arbejdet fordi jeg fik en borreliainfektion,” fortæller Else Rønne, og fortsætter: “Jeg blev ved med at kæmpe og holde fast i arbejdet et par år bagefter. Først fuldtids, så deltids, og jeg sov på sofaen al min fritid bagefter. Og jeg har tænkt, at jeg må da kunne hænge sammen. Jeg må da kunne få det her arbejde til at fungere. Men det kunne jeg bare ikke. Jeg måtte opgive.”

I fire år kæmpede Else Rønne en forgæves kamp for at holde sig inde på arbejdsmarkedet, og det var med blandede følelser, hun endelig måtte lade sig førtidspensionere. Selvom hun ikke er i tvivl om at det var den rigtige beslutning, der blev truffet den gang har det alligevel ikke været nemt for hende at acceptere at hun ikke længere kunne være dagplejer. “Lige pludselig er man bare ingenting. Identiteten er væk, og jeg kan ikke gemme mig bag en titel mere. Hvad er jeg så?” Else slår ud med armene og kigger på mig, inden hun fortsætter: “Jeg blev pillet af den pind som var min identitet, så jeg havde det svært nogle år. For hvor skulle jeg putte mig selv hen? Hvem var jeg, og hvad kunne jeg? Jeg kunne i hvert fald ikke det, som jeg troede, jeg skulle blive ved at arbejde med.”

Else Rønne smiler lidt, inden hun fortsætter: “Man siger tit, at når Gud lukker en dør, så åbner han et vindue andre steder – så er der andre muligheder. Det er svært at sige, at Gud havde nogle andre planer. Jeg ved ikke om man kan sige det sådan, men et eller andet sted har han båret mig, så jeg har været så heldig, at jeg har undgået en depression i det her, og det er jeg enorm taknemlig for. En depression havde ligget lige for. Det tror jeg.

Maling i blodet

For Else bestod “Guds åbne vindue” i lysten til at male, en lyst hun ikke har fra fremmede. Både hendes far og bedstefar har malet før hende, og i atellieret gemmer hun de gamle farver, hun nu har arvet. Nogle af de gamle zinktuber har oplevet 2. verdenskrig. Hætterne har med årene sat sig fast, men når tuberne varmes over et stearinlys, kan hætterne skrues af, og malingen virker stadig perfekt.

“Når jeg sidder der og maler med min bedstefars gamle farver, og nogle farver man ikke kan købe i dag, så føler jeg også: Wauv. Nu har jeg fået mulighed for at føre noget af det videre, der også har ligget der. Jeg har godt vidst, at jeg en eller anden dag skulle male, men jeg havde jo først troet, at det var, når jeg blev gammel. Men nu fik jeg tid, og jeg oplevede, at når jeg malede gav det mig en masse værdi, og en masse livsglæde.

Udstilling

Else tror ikke, at hobbyen bliver en mulig levevej, men hun er spændt på, hvor den fører hende hen. Når hun sidder under det gamle æbletræ i haven og maler, oplever hun det som at træde ind i et helt nyt univers, hvor hun kan glemme den hovedpine, som hun ellers har døjet rigtigt meget med. Hun fortæller: “Så sætter jeg mig ind i universet og det giver mig livsglæde og det kan også fylde mig med uro og ærefrygt, fordi jeg også kan tænke: Hvem er jeg, at jeg tør det her?”

“Hvor kunsten fører mig hen på lidt længere sigt, det må vi jo se. Et eller andet sted kan man jo sige, at ovenpå hele mit sygdomsforløb, så er jeg måske heldig stillet nu. Jeg har pludselig fået en masse tid foræret, som jeg ikke havde før. Den kan jeg så tillade mig at bruge på at male. Hele den proces jeg er inde i lige nu, behøver jo ikke føre et bestemt sted hen. Hvis det giver mig en masse livsindhold og måske samtidig giver mine omgivelser noget godt, så synes jeg jo et eller andet sted, at så har jeg gevinst ud af det.”

Fra søndag den 22. august og seks dage frem udstiller Else Rønne sammen med veninden, Annette Holm, på Galleri Vang. Det er noget helt nyt for dem at udstille, og processen op til udstillingen har i sig selv været meget udviklende. De to veninder har løbende besøgt galleriet sommeren igennem, for at se hvordan andre har grebet sådan en opgave an, ligesom de også har besøgt andre udstillinger.

Else fortæller, at der ikke er et egentligt tema for udstillingen, og der vil også blive præsenteret forskellige former for kunst. Mens Else selv arbejder med oliemalerier, er det nemlig helt andre områder Annette Holm bevæger sig indenfor. “Annettes ting er filt og opsætninger af drivtømmer, og det er jo en anden genre, men vi synes det supplerer hinanden og det er godt,  at der er mere en én ting at se på. Så kan vi måske nå flere mennesker.”

Gud

Også troen på Gud har i hele sygdomsforløbet spillet en væsentligt rolle for Else. “Min tro betyder meget for mig. Det gør den. Jeg ved heller ikke helt, hvor jeg havde været, hvis ikke jeg følte, at Gud havde været med mig i det her. Jeg tror ikke, han har smidt mig ud i det, men han har været med, og det synes jeg har været en stor styrke at opleve. Uanset hvordan jeg havde det eller hvor dårligt jeg havde det, så var jeg ikke alene. Så var han ved siden af mig. Det har også styrket mig, at jeg vidste, at der var en der gik ved siden af mig.

Her må jeg afbryde hende. For hvis det ikke er Gud hvem er det så der har smidt hende ud i alt det her? “Det var et meget godt spørgsmål,” svarer hun grinende, og fortsætter: “Udefrakommende hændelser. En lille flåt. Det er et stygt dyr!”

Selvom den kristne tro altså er vigtigt for Else, er det ikke Gud, der lige nu fylder mest i hendes kunst. “Altså, han er der en smule. Jeg ville rigtigt gerne have, at han skulle have mere plads i min kunst, og der er nogle billeder, hvor du godt kan tolke, at Gud betyder noget for mig, og andre kan du ikke tolke det i. Jeg ville egentligt gerne have, at han skulle have mere plads i min kunst, men det er, hvor jeg ligesom bevæger mig hen. Ligenu føler jeg, at det er form og farver, jeg skal udfordre, og det er en fase, jeg skal gennem for at lære noget andet. Og der er jeg egentligt åben for, hvor jeg føler, jeg skal arbejde. Og så gør jeg det. Men jeg bruger også kollager i mine billeder. Og det er nogle gamle gotiske skrifter hvor Rosenius fortæller om Paulus’s brev til romerne. Så et eller andet sted har jeg jo puttet en underforstået tekst ind i nogle af mine billeder.

Inspiration

Else går til billedkunst hos Kenneth Geneser fra Arnagergaard, og får her en masse faglig inspiration. Men ellers henter hun inspirationen der, hvor hun færdes. Ikke mindst i hendes dejlige landlige have. Lige nu studerer hun mest form og farver, og det præger de fleste af de billeder, der skal med på udstillingen. “Jeg synes Gud giver en masse farver i naturen, og jeg har lyst til at bruge farver, fordi farver gør mig glad. Så jeg bruger farver og udfordre form,” fortæller Else, og fortsætter ivrigt: “Jeg maler meget i felter i øjeblikket. Jeg udfordrer felterne, og arbejder med hvordan formen kan være. Måske også fordi jeg selv har brug for at dele tingene op i kasser, for at vide hvor jeg har dem henne. Så det er ligesom det, jeg er optaget af.”

Selvom Else en gang imellem kan blive nervøs når hun sidder overfor et nyt hvidt lærred og skal til at påbegynde et nyt værk, har hun endnu aldrig haft lyst til at smide det hele ud af vinduet. “Min far spørger nogle gange om jeg kan blive ved med at få inspirationen.  Men jeg synes bare, at jeg bliver inspireret af alt hvad jeg ser. Det kan være haven, det kan være blomster i naturen eller farver i en klippe. “

Selvom Else henter sin inspiration i naturen maler hun ikke naturalistisk, men hun bliver inspireret af de farver og de ting hun ser omkring sig. “Et eller andet sted kører hjernen hele tide med inspiration med alt hvad jeg oplever. Og så nogle gange går jeg hjem og laver en skitse. Og andre gange kører den bare herinde”, fortsætter hun og peger på hovedet. Og hvis den kører rigtigt meget, så kan jeg finde på at stå tidligt op, for så skal jeg lige op og have slået nogle streger på et lærred. Bare så jeg ved, at det er det, jeg skal arbejde videre med. Når dét er gjort kan jeg godt lade det ligge, indtil jeg tager fat på det igen. Så jeg kan altså godt være nervøs for om jeg nu kan finde inspirationen igen, men indtil nu har jeg været heldig at have masser af inspiration. Der er masser af ting jeg gerne vil lave og gerne vil udfordre. Så jeg føler et eller andet sted, at jeg står foran noget, og jeg ved ikke hvor det bevæger mig hen. Jeg er ydmyg overfor det, men jeg er også villig til at gå med, for det er spændende. Det giver mig noget godt. Foreløbigt fører det til Vang, og det glæder vi os rigtigt meget til. Vi håber, der kommer mange turister også. Det bliver sjovt, at få det vist. Det er dét der bliver spændende. Det kan også nemt ske, at der kommer nogle og tænker, at dét der bryder jeg mig altså ikke om, og det er også i orden. Men jeg maler dét, jeg kan lide. Og det er det, jeg har lyst til at vise. Jeg tør godt stå ved det, jeg laver, selvom det ikke er sikkert, at alle kan lide det. Jeg kan jo heller ikke lide alt. Det er okay. Folk må gerne have lov til at komme og være kritiske. Vi glæder os til at vise det frem … Men vi er da også lid spændt, slutter Else Rønne. Hun mangler endnu at gøre et par billeder helt færdige, men lover at malingen er tør i god tid før udstillingen.