Arbejdsfællesskab…

Arbejdsdag på Bethesda lørdag d. 8. maj 2021

kl 8:30 15:00

Så er der mulighed for at give en hjælpende hånd på Bethesda.
Vi skal gøre Bethesda klar til udlejning, efter en lang
udlejningspause.

Der er mange forskellige opgaver, som skal løses: 
Oprydning, feje fliser, sætte borde frem.
Skifte termostater på radiatorer.
Gennemgå toiletter og blandingsbatterier.
Male vinduer og døre

Der vil blive serveret frokost, men tag gerne formiddagskaffen med.                                                                                              

Tilmelding til Finn Pedersen på: 2258 8023
Eller på mail til:  farped@mail.dk

Med venlig hilsen fra
Indre Mission på Bornholm/Bethesdaudvalget.