Jeg glæder mig

Af Carsten Fonsdal Mikkelsen
Indre Missions nye missionær på Bornholm er et kendt ansigt for rigtig mange bornholmere. Efter en årrække som lærer og leder på kommunale skoler, har han senest arbejdet som skoleleder på Davidskolen i Aakirkeby. Samtidigt har han i fritiden haft et stort engagement i det frivillige kirkelige arbejde. I de seneste år har han været kredsformand for Indre Mission på Bornholm og fungeret som bevægelsens talsmand og ansigt ud ad til.

Nu får Palle Kure så mulighed for at arbejde fuld tid med nogle af de ting, som betyder meget for ham. »Jeg glæder mig især til at arbejde med kommunikation af det kristne budskab, og fællesskabet om opgaverne med de mange engagerede frivillige i det kirkelige arbejde på Bornholm,« fortæller Palle Kure, der selv oplever at have fået rigtigt meget positivt gennem det kristne fællesskab: »Da jeg var teenager var der nogen der brugte deres fritid på at skabe godt fællesskab og livsnær forkyndelse for mig, så troen på Guds tilgivelse og Guds nærvær blev levende for mig. Det har haft en afgørende betydning for mig i resten af mit liv.«

Palle Kure mener, at fællesskabet i Indre Mission er særligt kendetegnet ved, at det er en græsrodsbevægelse mere end det er en traditionel forening. »Når jeg har afsluttet opgaverne på Davidskolen med udgangen af juli måned 2015, vil jeg sammen med regionsleder Kurt Kristensen og bestyrelsen for IM-Bornholm arbejde med den jobbeskrivelse, som skal sætte rammerne for mit arbejde i bevægelsen. En del af det arbejde vil også være en kontakt til de fællesskaber og netværk som IM- Bornholm er en del af, hvor jeg vil lytte mig ind til de forskellige behov og muligheder der er,« slutter Palle Kure.

Palle Kure, der bor i Aakirkeby, er gift med Jane. Sammen har de sønnen Mathias, der studerer i Købehavn.

Palle Kure bliver missionær på Bornholm

Af Carsten Fonsdal Mikkelsen

Indre Mission har ansat den 51-årige Palle Kure som ny missionær på Bornholm. Palle Kure kommer fra en stilling som skoleleder på Davidskolen.

Portræt Palle Kure»Der er meget brug for denne ansættelse, idet forskellige funktioner i arbejdet i Indre Mission på Bornholm kræver en egentlig ansættelse,« fortæller Indre Missions regionsleder Kurt Kristensen, der glæder sig meget over, at det lykkedes at ansætte Palle Kure som missionær. »Palle Kure er en dygtig og kreativ forkynder, som er optaget af at målrette budskabet og ledsage det af billeder og fortællinger, for at gøre det nærværende og vedkommende. Og så er han et udadvendt menneske, som er i stand til at kommunikere med alle aldersgrupper. Han er idérig og holder af at finde nye indfaldsvinkler til opgaverne, så de er spændende og relevante for andre at gå ind i.«

Palle Kure har tidligere været ansat i Indre Mission, og siden da har han i en årrække haft en fritidsansættelse som forkynder i bevægelsen, hvor han også har deltaget aktivt på blandt andet Folkemødet og Indre Missions bibelcamping på Bethesda. Og det arbejde vil komme til at fylde mere fremover, hvor han som ny missionær skal være med til at videreudvikle bibelcampingen.

Den nye missionær er født og opvokset på Bornholm, hvor han også har boet det meste af sit liv. Det er håbet at hans store lokale netværk, kan være med til at styrke missionsarbejdet i fællesskab med præster, menigheder og andre medspillere i det folkekirkelige arbejde.

Også Ingvar Olsen, der er talsmand for Indre Mission på Bornholm glæder sig meget over at Palle Kure har sagt ja til jobbet som missionær. »Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi fra kredsbestyrelsens side har opfordret Palle til at søge jobbet, efter at vi blev bekendt med, at han ville stoppe som skoleleder,« oplyser Ingvar Olsen.
»Vi finder, at Palle Kure vil være yderst kompetent til det nye job. Han har tidligere været ansat i Indre Mission, ligesom han fra sine lærer – og lederjobs har vist hvilke kvaliteter han besidder i forhold til kommunikation, inspiration og undervisning blandt både børn, unge og voksne. Samtidig har han et indgående kendskab til de muligheder og udfordringer, der netop nu er på Bornholm,« siger Ingvar Olsen der også kan fortælle, at der endnu ikke er udarbejdet en præcis stillingsbeskrivelse for den nye missionær: »Men jeg tror, en af de ting Palle Kure vil tage fat på med stort engagement og ildhu er familiearbejdet med vore unge familier rundt om på øen. Allervigtigst er det, at vi ved, at Palle brænder for at endnu flere skal møde evangeliet og få del i det kristne fællesskab.«

Det bliver en væsentlig opgave for den nye missionær at inspirere lokale folk i Indre Mission til den åbne dialog med andre om livets store spørgsmål. »I Indre Mission vil vi ikke lukke os om os selv. Men døren skal stå åben ind i et fællesskab, hvor der er god plads til mennesker af enhver slags,« fortæller Kurt Kristensen.

Glade cykelryttere

 

Ivrige tilråb brød den stille aften, da Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) på Bornholm grundlovsdag afviklede cykelsponsorløb. 31 børn og voksne cyklede en hel time for at samle penge ind.

Som noget nyt, kunne de mange deltagere bagefter overvære et lille modeshow, hvor juniorer fra Nyker Juniorklub fremviste de nyeste kollektioner i juniortøj fra IM-genbrug på Haslevej. Tøjet blev efterfølgende sat til salg og det gav en ekstra skilling oveni det store beløb, der allerede var cyklet ind.

I alt blev der indsamlet mere end 40.000 kr. En del af pengene bliver fordelt mellem de lokale klubber, mens andre penge vil blive brugt til nye legeredskaber.