Hans Jørgen Steffensen taler på Indre Missions Bibelcamping på Dueodde. Juli 2015 Johannes Evangeliet kapitel 15 vers 5 til 7
Fanatisme og religiøs fanatisme i særdeleshed diskuteres ofte i medierne. Men hvad er fanatisme, og er det egentlig en entydig størrelse? Generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) Robert Bladt…
Resume: Hvordan afgør man ægtheden af en konversion? Paneldeltagere: Medlem af Flygtningenævnet /Forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder Thomas Gammeltoft-Hansen. Biskop Peter Fischer-Møller. Medarbejder ved IKC, Thomas Høyer. Ordstyrer: Sogne- og…