Hvornår er man kristen nok til asyl?
13. juni 2015

Hvornår er man kristen nok til asyl?

Series:

Resume:
Hvordan afgør man ægtheden af en konversion?
Paneldeltagere:
Medlem af Flygtningenævnet /Forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder Thomas Gammeltoft-Hansen.
Biskop Peter Fischer-Møller.
Medarbejder ved IKC, Thomas Høyer.
Ordstyrer: Sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen

Udførlig beskrivelse:
Når muslimer konverterer til kristendommen oplever nogle af dem risiko for at blive forfulgt, hvis de bliver sendt tilbage til deres muslimske hjemland. Derfor har nogle af dem behov for at kunne blive i Danmark og dermed opnå beskyttelse mod personlig forfølgelse. Men er det i det hele taget det danske samfunds ansvar at give asyl til konvertitter, og hvordan vurderer man da ægtheden af en konversion, og sikrer sig at personen rent faktisk er blevet kristen, og ikke bare prøver at snyde sig til asyl?