Holder den klassiske åndsfrihed i 2018?
15. juni 2018

Holder den klassiske åndsfrihed i 2018?

Debat om forholdet imellem religionsfrihed, ytringsfrihed og bekæmpelse af ekstremisme!
I hvor høj grad bør islams og muslimers entre i den danske samfund sætte nye standarder for, hvad vi tænker om, og hvordan vi praktiserer åndsfrihed i Grundtvigs fædreland? Er det legitimt at indskrænke religionsfriheden og yt-ringsfriheden for at bekæmpe ekstremisme? To folketingspolitikere debattere disse centrale spørgsmål for det danske samfund under ledelse af en af for-fattererne til "21 teser om åndsfrihed"!
Debat mellem Axel Arendtsen (MF for Dansk Folkeparti) og Daniel Toft Jakob-sen (MF for Socialdemokraterne). Ordstyrer: Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut.