Social kontrol i konservative kristne miljøer?
14. juni 2018

Social kontrol i konservative kristne miljøer?

Har ”missionske” miljøer – i lighed med visse muslimske – et problem med social
kontrol og parallelsamfund? Er fysisk og psykisk vold sammenlignelige? Det
handler om måden, vi påvirker børn og unge på. Ikke om ateisme versus tro. En
udfordrende samtale mellem en psykologistuderende og aktiv i ”Med al ære og
respekt” og forfatteren til bogen »Påvirkning med respekt«.
Samtalepartnere: Martin Rosgaard, psykologistuderende og aktiv i ”Med al ære og
respekt” og Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut.
Moderator: vicegeneralsekretær Carsten Skovgaad-Holm, Luthersk Mission.