Frihed

9. juli 2016
Peter K Flyvholm, Rønde taler på Bibelcamping 2016 på Bethesda Galaterbrevet 4,1-6