Sensommermøde i Allinge
”Tro er fast tillid til det, der håbes på,  overbevisning om det, der ikke ses”

Forkyndelse ved sognepræst Jens Borg Spliid, Nexø.

(aktivitet for børn under talen)

Vi drikker kaffe (medbring kaffekurv). Forskellige indslag

under kaffen. Medbring klapstol og evt. bord. 

Kredsbestyrelsen sørger for grill,

der er tændt efter mødet.  Medbring selv mad og drikke.