NYT: Corona-restriktioner

Corona-restriktioner
I går aftes den 7. januar kom vejledningen fra kirkeministeriet i forlængelse af pressemødet d. 29. december, hvor der blev annonceret yderligere nedlukning. Strammere corona-restriktioner for folkekirken og andre trossamfund

De særlige retningslinjer, som gælder for kirker og missionshuse, er nu strammet, således at alle menighedsaktiviteter bortset fra gudstjenester og kirkelige handlinger (dåb, begravelser og vielser) er underlagt forsamlingsforbuddet på maks. 5 personer. Det gælder både indendørs og udendørs

Det betyder, at vi ved møder og aktiviteter – foreløbig indtil 17. januar – ikke kan samles mere end 5 personer ad gangen og derfor ikke kan invitere til offentlige arrangementer.

Læs hele IMs vejledning og find inspiration til alternative aktiviteter.

IMs Corona-hjemmeside er opdateret med vejledning til IM-fællesskaberne: indremission.dk/corona
DFS’ Corona-hjemmeside er opdateret: corona.soendagsskoler.dk

Med venlig hilsen

Jens Medom Madsen

generalsekretær

cid:image003.jpg@01CF48D8.EBFDFA60