Kategoriarkiv: Alle Artikler

Åbent brev: Bed for verden, bed for de forfulgte kristne.

Kære venner

Denne sommer har vi for alvor været vidner til, at alt for mange mennesker i verden lever midt i konflikter, som efterlader dem desillusionerede, frygtsomme og uden håb om en bedre fremtid.

Derfor har Evangelisk Alliance besluttet at rundsende et åbent brev til menigheder og fællesskaber i dansk kirkeliv med en opfordring til forbøn og aktiv handling.

Vi opfordrer til, at brevet læses højt i forbindelse med en gudstjeneste eller et møde. Samtidig vil vi bede jer om at hjælpe til med at sprede brevet i jeres sammenhænge.

Kærlig hilsen

Thomas Bjerg Mikkelsen
Generalsekretær i Indre Mission

Du kan læse det åbne brev herunder, eller klikke på dette link: Åbent brev til kristne fællesskaber i Danmark

 

Kristne værdier skal videreføres

PK_IMG_0460På afstand ligner Folkemødet et kræmmermarked. 35.000 mennesker myldrer denne lørdag rundt mellem hvide telte, omkranset af bannere, balloner og borde med bolsjer. Imens forsøger de politiske partier, organisationer og virksomheder at sætte fokus på deres produkter eller holdninger og de dilemmaer, de står overfor i det daglige arbejde.

På standen Folk og Tro, møder vi kredsformand Palle Kure fra Indre Mission på Bornholm. »Der blev afholdt en række gode og velbesøgte debatter på vores stand. Især var flere debatter præget af personlige indlæg, som åbnede op for samtale og eftertanke,« fortæller Palle Kure, der særligt fremhæver en samtale mellem medlemmer af Fangekoret og IM’s generalsekretær, Thomas Bjerg Mikkelsen. Samtalen med fangerne bar præg af nogle meget personlige beretninger om tro, håb og hvordan den kristne menighed bedst kan hjælpe løsladte langtidsfanger. »Samtalen om soning, afsoning og vanskelighederne med at komme tilbage til samfundet efter et langvarigt fængselsophold, var – for mig – det mest tankevækkende.«

Da Kristeligt Dagblad sidste fredag kunne fortælle, at etik og moral har det svært på Folkemødet, bekræftede det Palle Kure i, at det er vigtigt, at det kirkelige arbejde er repræsenteret. »Vi kristne bærer værdier, som er helt grundlæggende for det danske samfund,« mener han. »Det er ikke noget, der fortsætter af sig selv. I disse år viser politikerne og partierne en manglende forankring i grundliggende kristne værdier. Folkemødet er stedet, hvor vi kan mødes med politikere til samtale og debat. Her er en uformel stemning, hvor der er plads til det lille møde eller den lille samtale. Det har jeg selv erfaret igennem de sidste 4 år. Det kirkelige arbejde har behov for det. Derfor skal vi være til stede på Folkemødet,« slutter Palle Kure.

Fromhed Styrker Rigerne

Reportage fra Folkemøde 2014

»Da jeg blev biskop fik jeg en smuk andagtsbog, som jeg lagde på mit skrivebord. Jeg tænkte: Fire minutter hver morgen må jeg da kunne afsætte tid til at læse et andagtsstykke. Men jeg må se i øjnene, at det ikke rigtig lykkes. Der kan gå uger, hvor jeg ikke får læst.«

Biskop Peter Fisher-Møller ser ud på deltagerne i teltet og fortæller, at han er vokset op i et hjem, hvor man kun gik i kirke, når man var nødt til det. Han fortsætter: »På samme måde med bordvers. Jeg elsker at komme i familier, hvor man synger bordvers. Og hvis jeg får besøg af fire sheiker fra Mellemøsten synger vi bordvers. Men kan jeg finde ud af det til dagligt? Nej, det er svært, når man har mistet den tradition.«

Snart efter var paneldeltagerne i gang med at diskutere den fromhed, som sætter troen i spil i forhold til vores samfund. En fromhed, der vil udfordre et samfund, som primært tænker i vækst og konkurrenceevne. Med udgangspunkt i Christian d. 4.’s valgsprog, Fromhed Styrker Rigerne diskuterede paneldeltagerne, hvordan vi som kristne igen kan få frimodighed til at udleve fromheden i hverdagen og være med til at præge samfundet. I erkendelse af, at fromheden begynder hos den enkelte, fortalte paneldeltagerne åbenhjertigt om de udfordringer, de selv oplever i en travl dagligdag, mens de diskuterede, hvordan menigheden bedst kan understøtte det fromme liv hos kommende generationer.

Generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen var IM’s repræsentant i panelet, og han konkluderer efterfølgende, at det blev en god og væsentlig debat: »Det er vigtigt, at vi husker, at Gud skjuler sig i hverdagen og det rutineprægede liv. I dag lever vi i en åndelig begivenhedskultur, hvor åndelighed er noget vi gør, frem for noget vi er eller har. Men fromheden findes i det hverdagsliv, der leves mellem de store åndelige begivenheder. Derfor er det vigtigt, at vi sætter fokus på det daglige kristne liv, og hvordan det kan være med til at ændre os selv og det samfund, vi er en del af.«

Glade børn i bibelsk festdans

I weekenden var flere måneders ventetid endelig ovre for 63 forventningsfulde børn, da de endelig kunne mødes til Gospel-kids Festival i Aakirkeby.

Festivalen er arrangeret af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, der i år havde inviteret Gospel-kids konsulent Berit Skødt fra Aarhus med som underviser og dirigent. Hun fortæller, at Gospel-kids er et koncept hvor børn synger, danser eller laver fagter til musik, der er indspillet på CD. Sangteksterne er inspireret af bibelske fortællinger, og spiller en vigtig rolle for den glæde og livskraft, som Gospel-kids formidler, og som gennem de senere år, har vundet mange hjerter.

Og de bornholmske børn imponerede gospel kids konsulenten: »Det var super godt. Det var gode børn, der bare sang rigtig godt, og rigtig rent og var friske hele dagen.«

Blandt deltagerne var Emma Nielsen fra Hasle, der er vild med at synge og danse. »Det var særligt sjovt at synge for publikum her til sidst,« fortæller Emma, med henvisning til den afsluttende koncert for ca. 175 mennesker. Hun havde tyvstartet lidt på festivalen, da hun og klassekammeraten, Ester, på forhånd havde øvet sig på den første dans, så de kunne være med til at vise de andre børn, hvordan den skulle danses.

Indre Mission set indefra

I år fylder Indre Mission 150 år. Det fejres lørdag den 10. september med åbent hus i alle Indre Missions huse på Bornholm. Men hvad er Indre Mission? Det spørgsmål tager Carsten Fonsdal Mikkelsen op til overvejelse, når han her fortæller, hvordan han ser foreningen indefra.

Først og fremmest ser jeg Indre Mission som en frihedsbevægelse. På to måder. Rent historisk er Indre Mission en naturlig fortsættelse af den frihedsbevægelse, der i 1849 førte til grundlovens indførsel. I den første del af 1800-tallet, var flere blevet fængslet for at  arrangere åndelige møder uden præsten havde givet lov. Men med grundloven fik danskerne religionsfrihed samt ret til frit at samles, og de rettigheder tog man til sig. Også på Bornholm, hvor man ad 3 omgange i 1850’erne havde besøg af missionær Jens Larsen. Han var udsendt af en forening, der blev den direkte forløber for Indre Mission. Af historiebøgerne fremgår det, at Jens Larsen ved nogle af de i alt 64 møder han holdte på øen, samlede op mod 1.000 bornholmske deltagere.

Men det er ikke kun i et historisk perspektiv, jeg ser Indre Mission som en frihedsbevægelse. Det gælder i endnu højere grad på det åndelige område. Når krisen rammer, bliver mange pludseligt religiøse. Vi så det sidst efter den ufattelige tragedie i Norge, hvor mange i nødens stund søgte fred og frihed i kirken. Efter terrorangrebene den 11/9 2001 sås det endnu tydeligere. Indre Mission har i generationer fået lov at være et naturligt samlingssted for mennesker, som ønsker at få del i den fred og frihed hele året rundt. Det er vores påstand, at kun Jesus Kristus kan sætte et menneske virkelig fri til at leve! Og når det sker, at vi står overfor den mest sikre kendsgerning her i livet, nemlig dødens vished, er det ligeledes vores påstand, at kun Jesus Kristus kan sætte et menneske virkelig fri til at gå trygt ind i døden. At nogle vælger kun at søge friheden, i nogle få og særlige situationer i livet, kan set indefra virke som noget af en gåde.

Egentligt hedder vi “Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark”, men det er jo lidt langt at bruge i daglig tale. Så går det nemmere med “Indre Mission” eller bare IM. Faktisk er det også lidt misvisende at kalde os for en forening. Indre Mission har nemlig ikke ét eneste medlem. Derfor er der heller ingen der ved, hvor mange der er tilknyttet Indre Mission. Det vil også være svært at lave en sådan opgørelse, for hvordan skal man dog afgøre, hvem der er “ægte” indremissionsk, og hvem der er en del af en enorm kontaktflade?

Således også på Bornholm, hvor vi oplever en stor interesse for mange af vore tilbud til bornholmerne. Særligt børne-, junior- og teenarbejdet har en stor kontaktflade til mange bornholmske hjem, som sætter pris på den ånd og atmosfære, der følger af, at vi ser hver enkelt menneske, som uendelig værdifuld og skabt i Guds billede. Under overskriften: “Det største til de mindste” vil vi også i årene fremover kæmpe for, at opvoksende generationer får lov til opleve den ægte Gudgivne frihed til at leve. 

Historien – Kort fortalt
Allerede i 1853 så den første forening med navnet Indre Mission, dagens lys. Men der var ikke intern enighed om kursen, og det førte til, at foreningen blev nedlagt på et møde i Stenlille i 1861. På samme møde stiftede man så den nuværende “Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark”. Med det nye navn markerede man et ønske om, at Indre Mission skulle være en forening, der arbejdede indenfor rammerne af folkekirken. En af de, der ved den lejlighed forlod missionsbevægelsen, var den tidligere omtalte missionær, Jens Larsen. Han havde søgt om ret til at blive ordineret som præst – uden at have nogen teologisk uddannelse, og lavede en underskriftsindsamling blandt sine støtter. Men selv om han havde været en populær taler på Bornholm, fik han kun 34 underskrifter som støtte til sin ansøgning her på øen. De 19 var fra Rønne-boere. Jens Larsen var på vej til at bryde med Folkekirken, men han havde ikke sine trofaste bornholmske støtter med sig i den sag. Missionsfolkene på Bornholm ville blive og kæmpe for den kirke, de var en del af. Den kamp foregik dengang, som nu, i tæt samarbejde med en række af øens præster.

I 1897 stiftede Rønne-præsten N.C. Hansen foreningen “Bornholms Missionsforening”. Denne forening var helt og fuldt på linje med Indre Mission, og virkede indirekte som Indre Missions forlængede arm på Bornholm, men i erkendelse af, at Bornholm havde sit eget til tider brogede og særprægede åndelige liv, skønnede N.C. Hansen, at det var nødvendigt med en selvstændig bornholmsk forening.

En anden af de præster, der har haft stor betydning for Indre Mission  på Bornholm, var Julius Friis Hansen, der var præst i Olsker-Allinge fra 1889-1896. Han så hurtigt de positive muligheder i et nært samarbejde mellem Folkekirken og Indre Mission og med hensyn til søndagsskoler, bibellæsninger, missionshusbyggeri og sjælesorg arbejdede han på Indre Missions linje. I hans tid som præst gik Allinge kirke fra at være et kapel til Ols Kirke til en udbygning, som vi kender kirken i dag. Kirken blev udvidet til at have 600 siddepladser – og der var brug for dem alle. Måske var der flere, der satte pris på friheden dengang?

Frihedskampen er efter 150 år stadig kun lige begyndt. Der skal fortsat kæmpes for, at mange flere får lov til at opleve personlig fred og frihed året rundt. I de senere år har vi også oplevet, at religionsfriheden igen er kommet under pres i Danmark, så dér venter der også en stor og vigtig kamp i de kommende år.

I 2011 består Indre Mission på Bornholm af 8 lokalafdelinger i hhv. Tejn, Gudhjem, Nyker, Snogebæk, Østermarie, Klemensker, Aakirkeby og Rønne. Der er 3 ungdomsafdelinger, mens der via Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler er tilknyttet 10 børne- og juniorklubber. Indre Mission er desuden i samarbejde med de øvrige missionsforeninger på øen med i baglandet bag øens to kristne friskoler, ligesom man driver lejrcentret Bethesda på Dueodde.