Bestyrelsen

KB medlem  (medlem af forretningsudvalget)
Peter Hauge Madsen – Send en e-mail
Åvej 2
3700 Rønne

Næstformand (medlem af forretningsudvalget)
Lene Andersen – Send en e-mail
Nybrovej 62
3751 Østermarie

Kredskasserer  (medlem af forretningsudvalget)
Ingvar Olsen – Send en e-mail
Kapelvej 63
3700 Rønne

Kredssekretær
Lasse Munk – Send en email
Gl. Postvej 13, 3730 Nexø
3700 Rønne

KB medlem
Vivi Olesen – Send en e-mail
Gøngevej 6, Nyker
3700 Rønne

KB medlem
Finn Pedersen – Send en e-mail
Bedegårdsparken 16
3730 Nexø

KB medlem
Susanne Borg Spliid – Send en e-mail
Bredgade 16
3730 Nexø

Skriv et svar