Kredsbestyrelsen

Efter et velbesøgt årsmøde i Aakirkeby, er der grund til at være taknemmelig. De mange beretninger fra vores arbejdsgrene og fællesskaber, minder os om at mange gør en indsats, for at dele evangeliet med andre.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen for Indre Mission på Bornholm konstitueret sig: 

Formand:
Lasse Munk
lassehmunk@gmail.com
Gl. Postvej 13, 3730 Nexø

Næstformand:
Peter Hauge Madsen
aavej2@mail.tele.dk
Aavej 2, 3700 Rønne

Kasserer:
Ingvar Olsen
klvv@mail.tele.dk
Kapelvej 63, 3700 Rønne

Sekretær:
Vivi Olesen
viviwo@gmail.com
Nygade 7, 3770 Allinge

Medlem:
Betina Hjort

Lene Andersen
lenepreben@gmail.com
Nybrovej 62, 3751 Østermarie

Medlem:
Susanne Borg Spliid
susanneborgpetersen@hotmail.com
Bredgade 16, 3730 Nexø

Missionær:
Palle Kure
palle.kure@indremission.dk

Skriv et svar