Retræte

Hvad er retræte

En retræte er nogle dage, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagen for at give sig selv tid til at overveje de dybere aspekter i livet – som helhed eller i den form eller med det indhold, det for tiden har for den enkelte.

Gennem de seneste år har der været afholdt en retræteweekend på Bethesda. Det er en weekend, som er åben for alle, så længe der er plads. Maksimalt er der plads til 12 deltager.

Formålet med retræten er bl.a. at hjælpe til stilhed. Der vil være regelmæssige andagter og oplæg, og man kan tale med lederen, eller en sjælesøger som vil være til stede, men derudover taler deltagerne ikke med hinanden under retræten. Vi forsøger hver gang at have en af øens præster tilknyttet retræten som sjælesørger. Det er et tilbud der gives, hvorfor det er op til den enkelte deltager, om man ønsker at tage imod dette tilbud.

Retræten har indtil nu været afholdt som det, der betegnes som en stilleretræte. Det betyder, at der den første aften indgås aftale om stilhed indtil retræten er slut. Der er altså mulighed for, at tale med de øvrige deltager i begyndelsen og afslutningen af retræten.

Ideen om at være stille i flere dage, kan umiddelbart virke som en mærkelig, nærmest tåbelig idé. Stilhed kan virke skræmmende. Første gang, man står over for at skulle prøve at være stille, føler man det måske akavet, kunstigt, lidt pinligt. Efterhånden, langsomt og umærkeligt, begynder stilheden at give mening – måske endda at vise sig nyttig. Stilheden giver plads til det, der til daglig bliver overdøvet eller fortrængt. Og når stilheden brydes af ord, får ordene deres vægt tilbage.
Stilheden giver plads til at vi møder os selv og Gud. Stilheden giver mulighed for at åbne sig for Guds nærvær. Jesus selv havde brug for denne stilhed.
Årsagen til det begrænsede antal pladser er, at vi tilbyder eneværelser. Retræternes program er enkelt opbygget. Ved siden af oplæg og regelmæssige andagter er der er god tid til rådighed til dig selv.

Skriv et svar