Ny Corona-information.

Vores lokale mødeaktiviteter med forkyndelse er nu omfattet af genåbninger af kirker og trossamfund. Det betyder at mødeaktiviteter kan genoptages, hvis man overholder de gældende forholdsregler.

Indre Mission i Danmark har udfærdiget denne vejledning om hvordan lokale fællesskaber kan gennemføre møder: https://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Ledelse/Vejledning_for_Indre_Missions_lokale_faellesskaber.pdma

De generelle vejledninger og informationer fra Indre Mission i Danmark finder du på siden: https://indremission.dk/organisation/im-og-corona/information-om-corona/

Hvis et lokalt fællesskab har behov for vejledning er I velkommen til at kontakte Palle Kure.

(Denne nyhed er ajourført d. 22.5.2020)

Der er fortsat en række tilbud på nettet. Der er gode andagter produceret af sognene, og møder at finde på: https://imedia.dk/

På IMedias hjemmeside er der en særlig liste med forkyndelse i en corona-tid. Du kan finde den her:

https://imedia.dk/forkyndelse/video/forkyndelse-i-en-coronatid/

Medarbejderne på Bornholm er på arbejde.

I er velkommen til at kontakte Morten og Palle. På landsplan er en del af IM’s medarbejdere hjemsendt med løn. Men Det gælder ikke vores medarbejdere her på Bornholm.

Konsulent Morten M. Nørgaard er fortsat på arbejde. Kan kontaktes på: 2040 4628
Missionær Palle Kure er fortsat på arbejde. Kan kontaktes på: 2344 1373
Her i Region Øst er en større del af de lønnede medarbejdere hjemsendt med lønkompensation. Medarbejderne vil vende tilbage i takt med at opgaverne kræver dette.
Indre Mission har valgt at bruge den særlige mulighed for lønkompensation for medarbejdere, der kan hjemsendes med fuld løn. Ordningen betyder, at staten dækker 75% af lønudgiften til de hjemsendte. Beslutningen er taget, fordi en meget stor del af de arbejdsopgaver, som mange medarbejdere har, ikke kan løftes i den nuværende situation.