Medarbejdere på job.

Konsulent Morten M. Nørgaard er fortsat på arbejde. Kan kontaktes på: 2040 4628
Missionær Palle Kure er fortsat på arbejde. Kan kontaktes på: 2344 1373
Onsdag den 25. marts var foreløbig sidste arbejdsdag for 74 medarbejdere, som Indre Mission hjemsender på grund af Corona-krisen.
Her i Region Øst er 9 ud af 18 medarbejdere hjemsendt. Det gælder dog ikke medarbejderne på Bornholm; konsulent Morten M. Nørgaard og missionær Palle Kure.

Indre Mission har valgt at bruge den særlige mulighed for lønkompensation for medarbejdere, der kan hjemsendes med fuld løn. Ordningen betyder, at staten dækker 75% af lønudgiften til de hjemsendte.Beslutningen er taget, fordi en meget stor del af de arbejdsopgaver, som mange medarbejdere har, ikke kan løftes i den nuværende situation. Desuden kommer den aktuelle lukning af alle genbrugsbutikker og Hotel Hebron samt aflysning af mange rejser med Felix Rejser til at koste Indre Mission dyrt. Derfor er det et privilegium, at vi nu har mulighed for at hjemsende medarbejdere på fuld løn med delvis lønkompensation fra Staten, forklarer Jens Medom Madsen.
De hjemsendte betaler selv med fem feriedage eller afspadsering, og skal herefter holde arbejdsfri i en periode, som kan strække sig frem til 9. juni. Ordningen indebærer, at de der hjemsendes ikke må arbejde i perioden. Det beder vi IM’s venner respektere.De tilbageværende ledere og medarbejdere fortsætter med de opgaver, som kan udføres under de specielle vilkår, som corona-krisen byder. Det drejer sig især om opgaver med planlægning, kommunikation, administration, salg og kundeservice og online projekter.
Hjemsendelsen omfatter ikke medarbejdere i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.

Bibelcamping på Bethesda 2020

Booking er åben.

Du kan booke værelse, plads på skov- familie- eller ungdomscamp hos: Palle Kure.

Mail til: palle.k@indremission.dk

Praktiske oplysninger kan du se her:

Tværkulturel camp.

Bibelcamping på Bornholm er et fællesskab  åben for alle nationaliteter.  Hvis du er flygtning, immigrant, under integration eller lignende, er vores bibelcamping et godt sted at møde danskere og knytte nye relationer. Vi tilbyder deltagelse i de fælles aktiviteter , og vil efter behov også lave særlige tilbud. Tilmeld dig til lejrchef Palle Kure.