Bibelundervisning foråret 2019

Bibelundervisning.
Vi graver dybere i bibelske,
og aktuelle temaer.

Tirsdag 5.2. 2019 kl. 19:00 i missionshuset Salem, Nyker Hovedgade 24, 3700 Rønne.
Jesus som flygtning, flygtninge i dag. Ved sognepræst Peter Hauge Madsen, Rønne.

Torsdag d. 2.5.2019 kl. 19.00 i missionshuset Sct. Klemensgade 2, 3782 Klemensker.
Emne: En Gud der ser. Ved Hovedbestyrelses-medlem og næstformand Metha Sørensen, Vejle.

Flere datoer:
12.9.2019 Signe Munch.
21.11.2019 Anders Dalgård.

Aftner med oplæg og samtale. Fordybelse med udgangspunkt i Bibelen og evangelisk-luthersk tro.

19:00 Indledning.
19:10 Undervisning
20:00 Kaffe
20:30 Undervisning
21:05 opsamling og evt. spørgsmål.
21:30 mødet er afsluttet.

Medbring: Bibel samt sangbogen ”Sange og Salmer”

Indre Mission på Bornholm